Szukaj w serwisie: actclean


Efektywny energetycznie akademik na Uniwersytecie w Kłajpedzie jest już prawie

Na Uniwersytecie w Kłajpedzie na Litwie  realizowana jest nowa koncepcja energooszczędnego budynku, która została opracowana przez zespół międzynarodowego projektu Longlife-INVEST. Obecnie budynek jest już gotowy. Faza wdrożenia projektu Longlife-Invest została zakończona w czerwcu 2015 r podczas konferencji końcowej, ale budowa i wyposażenie akademika było kontynuowane.

Główny Instytut Górnictwa opracował metodologię oceny ekoefektywności budynku, która obejmuje efektywność zasobów i energii oraz efektywność redukcji emisji CO2 w cyklu życia budynku, z uwzglednieniem cyklu życia zastosowanych materiałów, elementów i technologii.

Wyniki tej oceny zostały przedstawione przez dr Włodzimierza Sokoła (dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania podczas konferencji końcowej Longlife-Invest w Kłajpedzie (11-12 czerwca 2015), a także podczas międzynarodowego kongresu  International Congress on Sustainability Science and Engineering ICOSSE’2015 w Balatonfüred na Wegrzech (May 26-29, 2015).

 Zdjęcia:

 1. Postęp budowy budynku akademika widziany z zainstalowanej kamery -  http://www.longlife-invest.eu/index.php/news/view-live-webcam

 2. Stan budynku akademika w czerwcu 2015- partnerzy Longlife-Invest oraz uczestnicy konferencji końcowej na w Uniwersytecie w Kłajpedzie - http://www.longlife-invest.eu/index.php/news/events/60-final-conference

Wróć