Szukaj w serwisie: actclean


e-REMAS podczas konferencji „Zielona administracja za sprawą EMAS”

W dniu 25 lutego 2015 roku w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja „Zielona administracja za sprawą EMAS”, zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Celem spotkania było propagowanie idei zielonego zarządzania urzędami, w zgodzie z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). W wydarzeniu uczestniczy kadra kierownicza z około 120 urzędów z całej Polski.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania uczestnikom korzyści oraz dobrych praktyk związanych z wdrażaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Gotowym narzędziem umożliwiającym integrację procesu opracowywania i realizacji różnych programów regionalnych wokół programów ochrony środowiska, jest model Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego i jego praktyczna realizacja e-REMAS, dostępna poprzez sieć.

Dzięki temu, że REMAS wykorzystuje wybrane, podstawowe wymagania Europejskiego Systemu Eko-zarządzania i Auditu EMAS, wdrożenia REMAS, inicjuje proces „zazieleniania administracji” w zakresie zarządzania pośrednimi aspektami środowiskowymi oraz przygotowuje do EMAS.

Po opanowaniu e-REMAS znacznie łatwiej będzie „zazielenić administrację” w zakresie zarządzania bezpośrednimi aspektami środowiskowymi i przekonać do wdrożenia EMAS w pełnym zakresie oraz rejestracji w systemie EMAS.

Prezentację „e-REMAS „e-REMAS jako narzędzie „zielonej administracji”" przedstawił, na zaproszenie organizatorów konferencji, dr inż. Włodzimierz A.Sokół – dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania w Głównym Instytucie Górnictwa. Konferencja była tez okazją do promocji projektu Longlife-Invest.

Prezentacje z konferencji, w tym na temat e-REMAS  sa dostępne na stronie internetowej: http://emas.gdos.gov.pl/zielona-administracja-program-konferencji

Więcej na http://emas.gdos.gov.pl/zielona-administracja-za-sprawa-emas-3

Migawki z przebiegu konferencji – foto: Aleksander Tomczak, GDOŚ

Wróć